zavápnená špirála vodný kameň zavapnený kávova tvrdá voda test na tvrdu vodu trvrdosti vody

čo robiť ako zistím prečo zavápnený kávovar pokazený kávovar nenahrieva